Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 99 z roku 1892

Imię (imiona): Ignacy
Nazwisko: Mroczyński
Data urodzenia: 16.11.1892
Miejsce urodzenia: Przerodki
Rodzice
Ojciec:
Ignacy
Matka: Józefa
Domo matki: Finkowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com