Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 100 z roku 1892

Imię (imiona): Konstanty
Nazwisko: Felkie
Data urodzenia: 09.11.1892
Miejsce urodzenia: Konopaty
Rodzice
Ojciec:
Adolf
Matka: Bronisława
Domo matki: Krusieńska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com