Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 102 z roku 1892

Imię (imiona): Leokadia
Nazwisko: Wesołowska
Data urodzenia: 14.11.1892
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Ignacy
Matka: Balbina
Domo matki: Kosinowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com