Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 104 z roku 1892

Imię (imiona): Konstanty
Nazwisko: Olszewski
Data urodzenia: 29.11.1892
Miejsce urodzenia: Wygoda
Rodzice
Ojciec:
Jan
Matka: Katarzyna
Domo matki: Koniszewska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com