Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 106 z roku 1892

Imię (imiona): Jan
Nazwisko: Pesta
Data urodzenia: 08.12.1892
Miejsce urodzenia: Siemcichy
Rodzice
Ojciec:
Adam
Matka: Katarzyna
Domo matki: Kowalska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com