Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 107 z roku 1892

Imię (imiona): Stefan
Nazwisko: Brodziński
Data urodzenia: 13.12.1892
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Łukasz
Matka: Marianna
Domo matki: Bruzdowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com