Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 109 z roku 1892

Imię (imiona): Marianna
Nazwisko: Laskowska
Data urodzenia: 17.12.1892
Miejsce urodzenia: Syberia
Rodzice
Ojciec:
Wincenty
Matka: Marianna
Domo matki: Gutowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com