Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 110 z roku 1892

Imię (imiona): Rozalia
Nazwisko: Tchorzewska
Data urodzenia: 22.12.1892
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Franciszek
Matka: Joanna
Domo matki: Olszewska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com