Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 1 z roku 1894

Imię (imiona): Stefan
Nazwisko: Cieśliński
Data urodzenia: 01.01.1894
Miejsce urodzenia: Ruda
Rodzice
Ojciec:
Walenty
Matka: Marianna
Domo matki: Łuzińska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com