Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 18 z roku 1894

Imię (imiona): Eleonora
Nazwisko: Rochowicz
Data urodzenia: 22.02.1894
Miejsce urodzenia: Żarnowka
Rodzice
Ojciec:
Adam
Matka: Marianna
Domo matki: Kowalczyk


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com