Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 22 z roku 1894

Imię (imiona): Józef
Nazwisko: Beksa
Data urodzenia: 11.03.1894
Miejsce urodzenia: Synogóra
Rodzice
Ojciec:
Franciszek
Matka: Józefa
Domo matki: Kalinowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com