Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 24 z roku 1894

Imię (imiona): Albin
Nazwisko: Szczechowicz
Data urodzenia: 01.03.1894
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Marcin
Matka: Karolina
Domo matki: Małkowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com