Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 54 z roku 1894

Imię (imiona): Jan
Nazwisko: Wojciechowski
Data urodzenia: 18.05.1894
Miejsce urodzenia: Ruda
Rodzice
Ojciec:
Antoni
Matka: Julianna
Domo matki: Cieslikowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com