Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 62 z roku 1894

Imię (imiona): Teofil
Nazwisko: Antoniak
Data urodzenia: 30.06.1894
Miejsce urodzenia: Konopaty
Rodzice
Ojciec:
Grzegorz
Matka: Teofila
Domo matki: Pawłowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com