Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 1 z roku 1832

Imię (imiona): Waleria Józefa
Nazwisko: Swiątkowska
Data urodzenia: 09.12.1831
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Kacper
Matka: Dorota
Domo matki: Wagner


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com