Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 3 z roku 1832

Imię (imiona): Agnieszka
Nazwisko: Stankiewicz
Data urodzenia: 07.01.1832
Miejsce urodzenia: Rynowo
Rodzice
Ojciec:
Błażej
Matka: Marianna
Domo matki: Kowalczyk


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com