Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 6 z roku 1832

Imię (imiona): Marianna Dorota
Nazwisko: Piskorowska
Data urodzenia: 31.01.1832
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Franciszek
Matka: Franciszka
Domo matki: Otrębska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com