Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 19 z roku 1832

Imię (imiona): Katarzyna
Nazwisko: Sukała
Data urodzenia: 22.04.1832
Miejsce urodzenia: Dąbrowice
Rodzice
Ojciec:
Melchior
Matka: Katarzyna
Domo matki: Gołębiewska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com