Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 26 z roku 1832

Imię (imiona): Ewa
Nazwisko: Bednarska
Data urodzenia: 15.05.1832
Miejsce urodzenia: Synogóra
Rodzice
Ojciec:
Józef
Matka: Marianna
Domo matki: Skurzalska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com