Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 27 z roku 1832

Imię (imiona): Antoni
Nazwisko: Zajączkowski vel Zaiączkowski
Data urodzenia: 20.05.1832
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Michał
Matka: Petronelia
Domo matki: Radkowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com