Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 30 z roku 1832

Imię (imiona): Jan
Nazwisko: Rochna
Data urodzenia: 21.06.1832
Miejsce urodzenia: Siemcichy
Rodzice
Ojciec:
Franciszek
Matka: Marianna
Domo matki: Koznicka
Uwagi: domo matki niepewne


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com