Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 37 z roku 1832

Imię (imiona): Michalina Aleksandra
Nazwisko: Jabłońska
Data urodzenia: 08.08.1832
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Jan
Matka: Anna
Domo matki: Giziewska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com