Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 39 z roku 1832

Imię (imiona): Marianna Rozalia
Nazwisko: Piskorowska
Data urodzenia: 12.08.1832
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Wawrzyniec
Matka: Joanna
Domo matki: Murkalska Margalska
Uwagi: domo matki niepewne


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com