Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 45 z roku 1832

Imię (imiona): Franciszka
Nazwisko: Truszczeńska
Data urodzenia: 09.10.1832
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Antoni
Matka: Rozalia
Domo matki: Margalska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com