Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 51 z roku 1832

Imię (imiona): Marcin Karol
Nazwisko: Kaczorowski
Data urodzenia: 12.11.1832
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Samuel
Matka: Anna
Domo matki: Wilczewska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com