Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 1 z roku 1900

Imię (imiona): Józef
Nazwisko: Szczuka
Data urodzenia: 1899
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Walenty
Matka: Marianna
Domo matki: Stramska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com