Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 2 z roku 1900

Imię (imiona): Emilia
Nazwisko: Falkiewicz
Data urodzenia: 1899
Miejsce urodzenia: Psota
Rodzice
Ojciec:
Antoni
Matka: Julianna
Domo matki: Przybyłowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com