Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 55 z roku 1832

Imię (imiona): Andrzej
Nazwisko: Dylewski
Data urodzenia: 29.11.1832
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Antoni
Matka: Franciszka
Domo matki: Marszałkiewicz


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com