Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 4 z roku 1900

Imię (imiona): Helena
Nazwisko: Struzińska
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Przerodki
Rodzice
Ojciec:
Antoni
Matka: Franciszka
Domo matki: Truszczyńska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com