Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 5 z roku 1900

Imię (imiona): Ksawery
Nazwisko: Kołakowski
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Jan
Matka: Marianna
Domo matki: Gołębiewska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com