Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 9 z roku 1900

Imię (imiona): Konstanty
Nazwisko: Piotrkowski
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Józefat
Matka: Wiktoria
Domo matki: Podsędka


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com