Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 10 z roku 1900

Imię (imiona): Wincenty
Nazwisko: Laskowski
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Franciszek
Matka: Franciszka
Domo matki: Kłosowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com