Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 56 z roku 1832

Imię (imiona): Andrzej
Nazwisko: Meler
Data urodzenia: 25.11.1832
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Maciej
Matka: Marianna
Domo matki: Gallas


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com