Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 15 z roku 1900

Imię (imiona): Henryk
Nazwisko: Rybacki
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Donat Bernard
Matka: Józefa
Domo matki: Piotrowicz


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com