Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 16 z roku 1900

Imię (imiona): Stanisława
Nazwisko: Olszewska
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Aleksander
Matka: Magdalena
Domo matki: Łuzińska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com