Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 17 z roku 1900

Imię (imiona): Walenty
Nazwisko: Kulwicki
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Konopaty
Rodzice
Ojciec:
Teofil
Matka: Marianna
Domo matki: Twarogowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com