Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 19 z roku 1900

Imię (imiona): Konstanty
Nazwisko: Orkwiszewski
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Rynowo
Rodzice
Ojciec:
Franciszek
Matka: Ewa
Domo matki: Krzemińska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com