Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 22 z roku 1900

Imię (imiona): Julianna
Nazwisko: Meler
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Przerodki
Rodzice
Ojciec:
Jan
Matka: Marianna
Domo matki: Prusak


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com