Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 25 z roku 1900

Imię (imiona): Józef
Nazwisko: Pawłowski
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Józef
Matka: Katarzyna
Domo matki: Hyrkowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com