Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 26 z roku 1900

Imię (imiona): Franciszka
Nazwisko: Brozdowska
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Przerodki
Rodzice
Ojciec:
Teofil
Matka: Sabina
Domo matki: Oczkowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com