Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 28 z roku 1900

Imię (imiona): Antonina
Nazwisko: Lewińska
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Syberia
Rodzice
Ojciec:
NN
Matka: Józefa
Domo matki: Lewińska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com