Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 29 z roku 1900

Imię (imiona): Apolonia
Nazwisko: Stankiewicz
Data urodzenia: 18.03.1900
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Władysław
Matka: Helena
Domo matki: Zakrzewska
Uwagi: ślub 12.11.1928 ze Stanisławem Wojciechowskim


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com