Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 30 z roku 1900

Imię (imiona): Józef
Nazwisko: Oleksy
Data urodzenia: 20.03.1900
Miejsce urodzenia: Psota
Rodzice
Ojciec:
Jan
Matka: Marianna
Domo matki: Chojnowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com