Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 33 z roku 1900

Imię (imiona): Eugeniusz
Nazwisko: Antoszewski
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Walenty
Matka: Ewa
Domo matki: Orzechowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com