Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 36 z roku 1900

Imię (imiona): Stefania
Nazwisko: Wircińska
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Konopaty
Rodzice
Ojciec:
Józef
Matka: Paulina
Domo matki: Kłosowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com