Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 37 z roku 1900

Imię (imiona): Janina
Nazwisko: Wiśniewska
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Żarnowka
Rodzice
Ojciec:
Jan
Matka: Antonina
Domo matki: Kowalska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com