Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 40 z roku 1900

Imię (imiona): Julian
Nazwisko: Gutowski
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Syberia
Rodzice
Ojciec:
Wawrzyniec
Matka: Aniela
Domo matki: Ornowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com