Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 41 z roku 1900

Imię (imiona): Zygmunt
Nazwisko: Durzyński
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Wygoda
Rodzice
Ojciec:
Jan
Matka: Marianna
Domo matki: Mikołajska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com