Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 59 z roku 1832

Imię (imiona): Teofila Marianna
Nazwisko: Dębska
Data urodzenia: 30.11.1832
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Jan
Matka: Marianna
Domo matki: Wesołowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com