Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 42 z roku 1900

Imię (imiona): Tomasz
Nazwisko: Chyrkowski
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Konopaty
Rodzice
Ojciec:
Jan
Matka: Julianna
Domo matki: Brozdowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com